Her i webshoppen kan du købe guidede visualiseringer, videoøvelser og adgang til min særlige behandlings-hjemmeside for mennesker, der er ramt af en hjernerystelse.

Webshoppen administreres af Storyboard Productions, og filerne bliver sendt til dig til download.

Guidede visualiseringer:

I disse lydfiler guider Henny Klindt – ved hjælp af lette øvelser, mindfulness og musik – dig nænsomt tilbage til en genetablering af kroppens naturlige rytmer.

Samtidig styrkes de indre ressourcer, der er vigtige for et godt liv, nemlig en afslappet søvn og et afbalanceret nervesystem.

Alle lydfilerne koster kr. 90,- pr. stk. Ved samtidigt køb på 3 stk. lydfiler eller flere gives rabat på 25 % på den samlede pris.

Lydfil 1A: Skab rummelighed og lettelse i kroppen (19:02 min.)

Oplev bøgeskovens frodige, lysegrønne trækroner, fornemmelsen af rummelighed og følelsen af lettelse.

Oplev dine sanser åbne sig mere og mere i mødet med en beroligende, forfriskende og blød turkis farvekvalitet.
 

Lydfil 1B: Find ro i uroen (23:01 min.) 

Lad indtrykkene af krusningerne på søens overflade forbinde sig til de oplevelser af indre uro, der kommer, når undertrykte fornemmelser og følelser kommer op til overfladen, lægger sig lidt, kommer igen og så efterhånden lige så stille svinder i omfang og styrke.

Opbyg en større, indre fornemmelse af frihed ved at finde ind i erindringen af steder, hvor du faldt mere til ro og mærkede en voksende tryghed.

Lydfil 1C: Ro, hvile og indre fordybelse (20:57 min.)

Oplev fornemmelsen af et åbent landskab på en varm sommerdag og mærk naturens imødekommenhed, lys og lethed.

Lad indtrykkene fra lavendelmarkens store rummelighed inspirere til indre fordybelse, ro og hvile.

Lydfil 2A: En morgenvandring langs strandkanten (17:11 min.) 

I et skovbryn ud mod stranden bliver nattehimlen lysere og lysere. Med dit blik rettet ud over vandet trækker du fornemmelsen af bølgernes rytme ind i din krop, mærker kroppens liv og åndedrættet, der begynder at kunne befri dig for anstrengelser og spændinger, så du kan komme tættere på følelser af tryghed og tillid.

Lydfil 2B: Indre stabilitet og lethed omkring hjertet (17:11 min.) 

Du bevæger dig gennem en lysegrøn forårsskov og oplever hér mere og mere frihed i dit åndedræt og smidighed i din brystkasse. 

Lydfil 2C: Fra tankemylder til mindfulness (19:02 min.)

Ved en rislende bæk bliver du opmærksom på dine tankers gåen og kommen og kan begynde at opleve dine tanker i stedet for at være spundet ind i dem. Imens du dvæler ved indtrykkene af vandets stadige bevægelser og skønhed, kan forbindelsen til øjeblikkets stilhed dukke mere op. 

Herefter møder dit blik de kraftige rosa skyformationer lige før solnedgang, og du slutter din indre oplevelsesrejse på stranden i skumringen ved den varmende fornemmelse fra et knitrende bål. 

Lydfil 3A: Oplev tillid og tryghed (29:16 min.)

Den bløde morgenstund skærper sindets klarhed og kroppens energi og lethed. I en lysning i skoven mærker du solens varme stråler på dit ansigt. Med nysgerrig opmærksomhed forbinder du dig til indre områder og tilstande i din krop.

Når dagen går på hæld, oplever du aftenstemningen omkring et bål på stranden. Hér kan du dvæle ind i fornemmelsen af varme og velbehag og forbinde dig til tillidsfulde følelser og fornemmelsen af tryghed.

Lydfil 3B: Mental klarhed og frihed for uro (18:06 min.)

Mød den lavendelblå farve og oplev den skabe lettelse i kroppen, fjerne spændingerne bag pandebenet og gøre tankestrømmene mere flygtige. 

Lydfil 3C: Mindful afspænding for hele kroppen (20:25 min.)

Få adgang til dine indre ressourcer gennem en mindful gennemgang af kroppen.

Lydfil 16-1: At falde til ro (12:26 min.)

Tag det første skridt mod en god nattesøvn ved at lytte til denne lydfil, når din arbejdsdag er forbi – eller på et hvilket som helst andet tidspunkt på dagen, hvor du gerne vil komme lidt ned i tempo.

Guidningen bringer dig ned i en hvilende mental tilstand, hvor hjernebølgerne bliver
langsommere end tempoet for almindelig tænkning.

Denne tilstand stimulerer og forøger nærvær, fantasi, indlæringsevne og kreativitet.

Lydfil 16-2: Opmærksomhed om åndedrættet (17:37 min.)

Dit åndedræt er en fysiologisk rytme, der dag og nat, uden for viljens kontrol, arbejder for din sundhed og vitalitet.

Kom gennem denne guidning tættere på at kunne mærke kroppens indre verden og brug åndedrætsopmærksomhed til at komme tættere på dine fysiske, følelsesmæssige og mentale temaer.

Lydfil 16-3: Søvnens forskellige faser (21:08 min.)

Søvnen kan beskrives som ”en rejse i hjernebølger”. To af de fem hjernebølger er forbundet med vågenhed og ekstrem vågenhed, mens de tre øvrige hjernebølger er knyttet til døs, let søvn og dyb søvn. Søvnen indeholder også drømme, hvor tempoet i hjernen stiger, som om vi var i en tilstand af både vågenhed og døs – men uden at være i nogen af delene.

I drømmene reguleres og bearbejdes indtryk og oplevelser – og nyttige og klare indsigter kan hentes fra ellers helt ubevidste områder af sindet. I denne guidning kommer du ved fuld bevidsthed på en rejse gennem søvnens forskellige faser.

Lydfil 15-1: Bedre søvn (21:51 min.)

Kroppen gøres parat til at kunne følge med ind i den stille, dybe søvnfase. 

Evnen til at falde i søvn og forblive sovende under drømmesøvnen forøges.

Lydfil 15-2: Mindfulness (24:24 min.)

Denne guidning forbinder tanker, følelser og krop.

Der skabes en større tilgang til mental klarhed, forøget kreativitet og større fysisk velvære.

Video-øvelser:

Disse videoøvelser indgår som et vigtigt element i Klindt-træningen, hvor det kropslige og det mentale forbindes på en måde, der forstærker både bevægelse og bevidsthed.

Konceptet opbygger overskud og indre ro hos raske mennesker og genopbygger fysisk og mental sundhed hos mennesker med mental træthed og smerter i kroppen.

Alle videoøvelserne koster kr. 60,- pr. stk. Alle 6 videoøvelser kan købes samlet for kr. 250,-.

Video 1: Bevægelsesfrihed (7:38 min.)

Guidet øvelses-sekvens, der skaber bevægelsesfrihed og reducerer smerter.

Video 2: Bevægelseskraft (9:16 min.)

Guidet øvelses-sekvens, der opbygger fysisk udholdenhed.

Video 3: Afslapningsevne (5:02 min.)

Guidede bevægelser, der fremmer kroppens afslapningsevne og forbedrer hvile- og søvnkvaliteten.

Video 4: Indre balance (4:13 min.)

Guidede bevægelser, der reducerer anspændthed i kroppen og genskaber indre balance.

Video 5: Mental ro (8:22 min.)

Guidet fordybelse, der forebygger negativ stress.

Video 6: Evne til nærvær (7:13 min.)

Guidet fordybelse, der forbinder krop og bevidsthed.

Hjernerystelses-program:

Hvis du har fået en hjernerystelse for nylig – eller stadig lider under følgerne af en hjernerystelse i måneder eller måske år efter ulykken – har Klindt Træning & Terapi skabt et særligt behandlingsprogram, der kan hjælpe med, at du kan komme dig igen og nå tilbage til din mentale og fysiske tilstand fra før ulykken.

Pris: Kr. 3.000,- for hele programmet (alle 3 faser) eller kr. 1.250,- for køb af de enkelte faser. Læs mere om programmet på www.hjernerystelse.info.

Web-program: Få hjælp til at komme dig efter en hjernerystelse (hele programmet).

Behandlingsprogrammet består bl.a. af en række skræddersyede lydguidninger/meditationer og video-øvelser, der er målrettet de tre faser, som en person med hjernerystelse typisk kommer igennem:

Fase 1, hvor man ikke kan så meget, men bare har brug for rolige og lys-svage omgivelser, og hvor man typisk sover meget.

Fase 2, hvor man stadig har mange symptomer på sårbarhed, er overfølsom og har et svingende energiniveau, men begynder at kunne flere ting igen og får mere og mere appetit på at komme ud og bruge sine kræfter.

Fase 3, hvor det igen bliver naturligt at deltage i en almindelig hverdag og være på arbejde, men hvor man endnu ikke har opnået det fulde mentale og fysiske overskud og har brug for pauser og hjælp til at holde sit energiniveau oppe.

De fysiske videoøvelser og meditative lydguidninger er udviklet specielt til programmet og går blidt ind og arbejder med kroppen, fysiologien og den mentale ro i forhold til den fase, som den tilskadekomne er i.

Der er skabt seks videoøvelser (på hver 3-6 min.) og tre lydguidninger (på hver 13-18 min.) til hver fase, som kan bruges igen og igen efter behov – altså i alt 18 videoøvelser og 9 lydguidninger/meditationer.

De er alle tilpasset dagens rytme, således at der skabes struktur igennem hele dagligdagen:

”Dagen godt begyndt”: Består af 1 stk. lydguidning og 3 stk. ”Gør kroppen parat til aktivitet”-videoøvelser til hver fase.

”En styrkende pause midt på dagen”: Består af 1 stk. lydguidning til hver fase.

”Natten godt begyndt”: Består af 1 stk. aften-lydguidning og 3 stk. ”Gør kroppen parat til hvile og søvn”-videoøvelser til hver fase.

Når man har købt adgang til behandlingsprogrammet, er der også mulighed for at få alle videoøvelserne og lydguidningerne tilsendt digitalt, således at man kan lægge filerne på sin egen mobiltelefon, iPod, iPad og lignede og afspille dem herfra.

Webprogram: Få hjælp til at komme dig efter en hjernerystelse (de enkelte faser).

Hér kan du købe adgang til de enkelte faser i behandlingsprogrammet – enten Fase 1, Fase 2 eller Fase 3.

Få mere information foroven eller på www.hjernerystelse.info.