Accupunktur

Ved standardterapi/behandling på 60 minutters varighed:

Der fokuseres på fysiske led- og muskelproblemer.

Behandlingen er relevant i forbindelse med hyppige smerteoplevelser fra bevægeapparatet.

Behandlingen tilrettelægges ud fra:

  • en kraniosakral-diagnostik
  • en muskelenergi-diagnostik

Behandlingen består af en dyb ledfjedrings-behandling baseret på den kraniosakrale metode og en overskudsgivende muskelenergi-behandling.

De to metoder vil tilsammen optimere og stabilisere kroppens led- og muskelfunktioner.

Derudover kan aftales en dyb afspændingsbehandling, der støtter hvile- og søvnkvaliteten. Dette vil forlænge behandlingstiden til i alt 75 minutter.

Ved den udvidede terapi/behandling på 75 minutters varighed:

Der kan fokuseres på mentale og fysiske træthedstilstande og gamle lag i kroppen og i sindet, som fastholder et smerte- og funktionsproblem.

Behandlingen er relevant i forbindelse med fald- og stødtraumer, restitution efter hjernerystelse, akut overanstrengelse med angst og depressionssymptomer og ved udtrætningssymptomer i forbindelse med negative stress-tilstande.

Terapien tilrettelægges efter behovet for teknikker, der er:

  • beroligende og støttende
  • energiopbyggende og stimulerende
  • afspændende og restituerende

Terapien består af kraniosakral-terapi, krops-afbalancering, guidning mod afspænding og indre stilhed, samt vejledning i dybe energigivende visualiseringer. Herigennem optimeres roen og restitutionskraften i nervesystemet.

Terapierne tilbydes også sammen med bindevævsbehandling som ressource-optimerende og forebyggende.

Både den normale og den store behandling kan bestilles som ressource-optimerende fx i forbindelse med særlige fysiske udfordringer eller større projekter og afleveringer, der kræver en stor mental koncentration over længere tid.

Ved den særlig støttende terapi/behandling på 120 minutters varighed:

Støttende og lægende massage med en blid aktivering af akupunkturpunkterne i ansigtet, omkring hele hovedet, og langs rygsøjlen – fra nakkens og ned til lændens og bækkenets hvirvler.

Generelt fokuseres der på de mulige årsager til en utilstrækkelig evne til at give efter og give slip i krops- og tankemønstre, der begrænser overskud, robusthed, sociale færdigheder og kreativ ide-udvikling.

Individuelt aftales og sammensættes kropsterapien i forhold til det ønskede specifikke mål såsom:

  • at have et stabilt fodfæste og dermed kunne være åben, spontant imødekommende og samtidig kunne mærke sine egne grænser og behov;
  • at have den fornødne indre tryghedsfølelse til at kunne være nysgerrig og idé-skabende; og
  • at kunne glide ind i stilhed og neutralitet i længere eller kortere daglige rutiner for så at kunne yde af hjertens lyst uden at miste søvndybde og restitutionskraft.

Terapien skaber mulighed for at ændre selv meget gamle forsvarsspændinger i kroppen, og der vil være tid til en genopdagelse af årsager og sammenhænge mellem tanker og følelser – og kropslige mønstre fra de historier, som din krop stadig husker og belastes af.

Erindringerne mødes nænsomt og respektfuldt i det fællesskab, som er nødvendigt for at vende den belastede erfaring til en indsigt, som kan forbinde sig til dine ressource- og styrkesider.