Kort terapi og behandling – for vurdering og aftale omkring aktuelle eller dybereliggende behov (60 minutter): kr. 750,-.

Almindelig terapi og behandling (75 minutter): kr. 875,-. 

Udvidet terapi og behandling (120 minutter): kr. 1.200,-.

Betaling: Efter hver afsluttet behandling (Dankort modtages). 

Til den korte og den almindelige terapi og behandling kan der ydes et mindre tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”.