Søndagskurset ”Mindfulness – vejen til trivsel og udvikling gennem det opmærksomme nærvær”.

Mindfulness handler om åbenhed, accept og nysgerrighed. Om at være villig til at møde alle sider af dig selv, inkludere dem og give dig selv mulighed for at blive hel og god nok af hele dit hjerte.

Mindfulness er en tilstand, som vi er født med, og naturligt ér i, fra det første åndedrag, og som vi bevidst kan møde igen og igen igennem opmærksomhed på sansningen af kroppen, sansningen af åndedrættet, sansningen af indre fornemmelser, følelser og ord, der dukker op og forsvinder, kommer og går, intensiverer sig og opløser sig igen.

Alle disse variationer på oplevelser af det indre er også vejen til stilhed og indre ro, hvor du kan føle dig løftet og nå ind i en fornemmelse af mere tryghed. Gamle fortrængte minder og følelser kan bane sig vej op til overfladen og lette dig for det pres, som du var blevet så vant til at være i, at du end ikke opfattede, at det var der.

Gennem mindful opmærksomhed kan du komme til at lytte til dét, der måske længe har ventet på at blive hørt og lagt til din forståelse af dig selv og de muligheder, der passer bedst til dét, du kan og dén, du er.

Så på dén måde handler mindfulness om at kunne være mere ærlig og blive mere villig til at stå ved sig selv på godt og ondt.

Gaven i mindfulness er oplevelsen af at stoppe krigen inden i, se med nysgerrighed på dine forbehold og faste meninger, give dig selv et større vindue at kikke på verden igennem og mere sandt spejl at kunne vende indad og se klarere igennem.

Mindfulness er en meget direkte vej igennem de filtre af gamle følelser, fornemmelser og overbevisninger, der hæmmer den indre ro og energiopbygning.

Effekten og den gave, du giver dig selv, er muligheden for at finde ind til oplevelsen af de følelser, der giver næring til spontanitet, humor, omhu og ikke mindst omsorg for dig selv og andre.

Dette kursus kan fungere som en opfølgning til restitutionsperioder, hvor det er naturligt også at finde ind til potentialer og muligheder, du ikke forinden så og mærkede så tydeligt.

Kurset er i høj grad også for dig, der er kørt fast i en arbejdssituation eller konflikt i din hverdag og mangler perspektiv og udsyn.

Dette éndags-kursus afholdes søndag d. 29/11, kl. 10–18. 

Pris: kr. 1.500,-.

Tilmelding: Send en mail til mail@hennyklindt.dk.